Automobilklub Wielkopolski, jako Organizator wyścigów samochodowych odbywających się na Torze Poznań w dniach 18-20.09.2020 r., zdecydował o umożliwieniu publiczności wstępu na teren obiektu w czasie rozgrywania zawodów.

Warunkiem koniecznym wstępu na Tor Poznań jest złożenie przy wjeździe na obiekt oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenie COVID-19) i poddanie się bezdotykowemu, kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała.

Osoby przebywające na terenie obiektu w czasie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. zachowania dystansu społecznego, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe do stosowania maseczek lub przyłbic ochronnych, zasłaniających usta i nos. W okolicach wieży głównej zlokalizowane będą automaty z płynem do dezynfekcji rąk.