Automobilklub Wielkopolski poinformował, że w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną planowane na majowy weekend  7-8.05.2021 zawody stanowiące:

1 i 2 Runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski
1 i 2 Runda Mistrzostw Polski 318 IS CUP PL
1 i 2 Runda Mistrzostw Polski Ecumaster Super S Cup
1 Runda Mistrzostw Polski Endurance

zostają przełożone na inny termin, którego data zostanie podana w najbliższym czasie.

Decyzję podjęto po konsultacji z Główną Komisją Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego oraz Prezydium Polskiego Związku Motorowego, a przesłankami, które przemawiały za przełożeniem zawodów, są m.in.:
1. duże zagrożenie epidemiczne COVID 19 występujące na terenie województwa wielkopolskiego i
przedłużenie obostrzeń zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (z późn.
zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii,
2. duża liczba zajętych łóżek w szpitalach,
3. brak potwierdzenia przez lokalne szpitale gotowości ewentualnego przyjęcia uczestników zawodów,
4. nieczynne hotele.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej organizatora w linku poniżej

https://aw.poznan.pl/wyscigi